SAHAM AKHIRAT : Antara Sedekah dan Infaq

Salam jumaat.. sedikit perkongsian mengenai Zakat, Infaq dan sedekah.. Dalam penjelasan tentang makna istilah dari zakat, kita telah mengetahui bahawa zakat adalah kewajipan harta yang spesifik,memiliki syarat tertentu, hak orang tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan infaq iaitu mengeluarkan harta yang mencukupi zakat dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib ada yang sunat. Infaq wajib, di …